cvetka ornik
 • Vesna -Ljubljana Vesna -Ljubljana
   Stanje pred terapijo: Pomanjkanje energije, volje, ob?utek izetosti, ujetosti. Vsakodnevne obveznosti in pla?evanje polonic ipd. sem prelagala in odlagala. Po slubi nisem imela niti volje niti...
  Ve? o tem...
 • Maja-Celje Maja-Celje
      Pozdravljena ga.Cvetka,   Rada bi se vam zahvalila za v?erajnje sre?anje, saj ste mi dali kar nekaj novih misli in kar je najvaneje po dolgem ?asu sem spala...spala celo no?. Zaspala...
  Ve? o tem...
 • 1
 • 2
Ali je hipnoza nevarna?

Ne, hipnoza je naravno stanje nae zavesti, ki ga dnevno ve?krat doivimo, vendar se tega pravzaprav niti ne zavedamo.
Lahko bi se prav tako vpraali, ali je spanje nevarno?

Kaj pa ?e se ne zbudim iz hipnoze?

Takega primera e niso zabeleili. Sicer gre tukaj za igro besed, ker se zbudite lahko le iz spanja.
Osebno uporabljam izraz dvigniti se iz hipnoze. Hipnoza ni spanje in nima nobene povezave s spanjem.
Hipnoza je spremenjeno stanje vae zavesti in jo lahko kadarkoli sami prekinete.

Kaken je ob?utek bili v hipnozi?

Glede na to, da smo mentalno in fizi?no spro?eni, imamo ob?utek rahle odmaknjenosti, misli so redke in nekako usmerjene. Vsakodnevno doivljamo ta ob?utek, tik preden nas odnese v spanje, takrat nastopi trenutek prazne zavesti. To je hipnoza.

Bom prisiljen sprejeti vse sugestije?

Vsekakor ne. Resnica je, da boste sprejeli le sugestije za spremembe, ki vam bodo odgovarjale. Zato morate biti pravilno naravnani in sicer, uspeh hipnoterapije je odvisen od tega, ali si res elite spremembe.

Na kaken na?in sploh hipnoza reuje probleme?

?e povem na zelo preprost na?in, va negativni program v podzavesti izbriemo in ga nadomestimo s pozitivnim. Uspeh hipnoterapije je vedno v vaih rokah. Glede na to, da lahko vse moje sugestije za vae spremembe, ?eprav ste v globoki hipnozi, gladko zavrnete, pred za?etkom terapije preverim, ali si sploh elite spremembe. ?e skupaj ugotoviva, da e niste pripravljeni, se dogovoriva za ponovno sre?anje ?ez kaken mesec.

Ali je lahko vsak hipnotiziran?

Da, skoraj vsak. Najve?ja ovira pri vstopu v hipnozo je strah. Zelo pogoste izjave: Mene pa ne morete hipnotizirati, v prevodu pomenijo - strano me je strah. Takno osebo je dejansko nemogo?e hipnotizirati, ker si ona pravzaprav tega ne eli.

Imam pomisleke, ali bo hipnoza pomagala meni?

Uspenost hipnoze ni odvisna od vaega verovanja. Dovolj je vaa elja po spremembi, ostalo je moje delo.

Ne znam se sprostiti, ali bo zato hipnoza neuspena?

Ne. Hipnoza nima nobene povezave s spro?anjem.

Bojim se, da bom v hipnozi izdal/a kakno osebno skrivnost.

Strah je odve?. ?e bi hotela izvedeti od vas kakno skrivnost, bi imela ve? monosti v vaem obi?ajnem
stanju zavesti, kot pa v hipnozi. Dejstvo je, da v hipnozi lahko gladko laete. Hipnoza se sicer uporablja tudi v
kriminalistiki, vendar ne za odkrivanje resnice, ker je neuspena, ampak za pomo? pri?am, ki so bile na kraju
dogodka in se ne spomnijo vseh podrobnosti.

Naro?ila na hipnoterapijo, hipnozo

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.